Building  for generations 

Meer dan 57 jaar al bouwt Haex op de kennis van de vorige- en voor de volgende generaties.

Design voor niches

design for niches

Met focus op de gebruiker

Als allround bouwonderneming beschikt Haex over een grote knowhow inzake doelgroepconcepten. Hierdoor zijn we vaak een bevoorrechte partner in de bouw van assistentiewoningen, bedrijfsgebouwen en utiliteitsgebouwen.

Haex biedt naast een kwaliteitsgerichte afhandeling toekomstgerichte werkmethodes, zoals BIM en het werken met bouwteams, dewelke de klant zoveel als mogelijk ontzorgen.

 

 

 

Bouwteams en BIM sparen tijd en middelen

De bouwmarkt kiest tegenwoordig voor totaalconcepten die een optimale invulling moeten bieden in lijn met de vooropgestelde functies. Of het nu gaat om een utiliteitsbouw die generaties moet meegaan of assistentiewoningen waarbij de mobiliteit van senioren centraal staat. Haex heeft over de jaren heen de nodige competenties opgebouwd en dat heeft zo zijn voordelen voor grotere projecten. Deze komen tot stand via bouwteams en de principes en technologie van BIM. Welk bouwproject we ook uitvoeren: we bundelen altijd onze ruime kennis, ervaring en vaardigheden die heel wat voordelen opleveren op het vlak van timing én kostprijs.

 

 

Werken met Bouwteams

Design & Build

Uw project van A tot Z

Bij ‘Design & Build’ is één enkele partij verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van een project. En dat is handig voor de ontwikkelaar die maar één contract met een uitvoerende partij moet sluiten en ook maar één aanspreekpunt heeft. Door de goede afstemming van ontwerp op uitvoering minimaliseert de uitvoerende partij mogelijke fouten. Dit beperkt de risico’s van de ontwikkelaar en zo worden meerkosten vermeden. Dit bouwmodel biedt bovendien ruimte om nieuwe technologieën toe te passen. De ontwikkelaar kan een zodanige kwaliteit en diepgang in zijn eisenprogramma steken dat zijn doelstellingen ook effectief worden bereikt. Haex denkt hierin mee. Maar ook wat betreft de economische meerwaarde is ‘Design & Build’ erg interessant bij projecten met grote risico’s op het vlak van doorlooptijd, verwervingskosten, ontwerp en uitvoering. Gezien de toenemende complexiteit van de projecten overwegen ontwikkelaars steeds vaker deze keuze.

Ervaring loont in PPS

Haex heeft over de jaren heen ervaring opgebouwd met Publiek Private samenwerkingen. Als partner in dit soort projecten zorgt Haex niet alleen voor het design, het bouwen en eventuele nazorgen maar gaat ook steeds meer voor een stuk mee in de voorfinanciering waarbij er ook geen vertragingen plaats vinden en er snel tot het beoogde rendement kan worden geschakeld.

 

 

 

PPS

Solliciteer bij Haex en werk mee aan mooie projecten

AMBITIE OM DE TOP TE BEREIKEN?

Bij Haex zijn we steeds op zoek naar talent met een gerichte ambitie. Vind je niet meteen wat je zoekt in onze vacatures dan mag je ook spontaan soliciteren.

Soliciteer hier