Bij D& B gaat haast geen tijd (lees budget) verloren.

Bij ‘Design & Build’ is één enkele partij verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van een project. En dat is handig voor de ontwikkelaar die maar één contract met een uitvoerende partij moet sluiten en ook maar één aanspreekpunt heeft.

Door de goede afstemming van ontwerp op uitvoering minimaliseert de uitvoerende partij mogelijke fouten. Dit beperkt de risico’s van de ontwikkelaar en zo worden meerkosten vermeden

Met D&B maak je Ruimte voor vernieuwing

Dit bouwmodel biedt bovendien ruimte om nieuwe technologieën toe te passen.

De ontwikkelaar kan een zodanige kwaliteit en diepgang in zijn eisenprogramma steken dat zijn doelstellingen ook effectief worden bereikt. Haex denkt hierin mee.

Hoe zit dat met de Economische meerwaarde?

‘Design & Build’ is interessant bij projecten met grote risico’s op het vlak van doorlooptijd, verwervingskosten, ontwerp en uitvoering. Gezien de toenemende complexiteit van de projecten overwegen ontwikkelaars steeds vaker deze keuze.

Kiest u Haex al van bij de ontwerpfase als partner? Dan kunt u met deze formule een aanzienlijke economische meerwaarde realiseren.

D&B staat voor een beduidend kortere doorlooptijd