Haex is vanaf nu VCA** en u ook!

22.08.18

We zijn allemaal VCA**. Want Haex heeft sinds april zijn Veiligheids-, milieu en gezondheids Certificaat Aannemer** en is een ster gestegen. Dat betekent dat we veiligheid, milieu en gezondheid een niveau hoger tillen en dus ernstig nemen.

VCA is in feite meer dan een checklist. Het is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden getoetst. Het **-certificaat verschilt inhoudelijk niet van het *-certificaat. "In mensentaal uitgelegd betekent het
dat we ook onze onderaannemers meenemen in het veiligheidsverhaal. We geven hen alle instructies en briefings die vereist zijn voor VCA**. De onderaannemers worden dus beter begeleid en gecontroleerd. Zo waarborgen we de algemene veiligheid in onze activiteiten," aldus Frank Wils, hoofd uitvoering en intern preventieadviseur.

Op 14 april werd Haex gecontroleerd op 2 werven. Dat resultaat was positief. "VCA** stond al een tweetal jaren op de planning, maar begin dit jaar hebben we er dan toch serieus werk van gemaakt en is er een budget voor vrijgemaakt. We hebben ook extern advies ingehuurd". De certificering blijft 4 jaar geldig. Na die periode moet de onderneming weer doorheen het hele controleprogramma.

Nieuws Archief