Startschot voor 3 ‘ritmische’ gebouwen in Ekkelgarden

17.08.16

In Rapertingen, en meer bepaald in de zone Ekkelgarden vlakbij de Campus Salvator, is Haex gestart met de werken drie moderne appartementsblokken. Opdrachtgever is Bremco uit Bree, het ontwerp komt uit de koker van a2o-architecten, die in 2002 al het masterplan voor deze stedelijke uitbreiding uitwerkten.

Het gaat om drie volumes die parellel naast elkaar maar een beetje gedraaid ten opzichte van de rooilijn komen. Onder elk gebouw is ruime parking voorzien. De herhaling van de kubus-vorm en de horizontale lijnen zorgen samen met de verspringende inplanting voor een mooi ritmisch effect. De informele en organische omgeving, met slingerpaden en blijkbaar lukraak ingeplante groenpartijen, benadrukken de ruimte waarin het project baadt.

Nieuws Archief