Lea®n in de praktijk in Beringen

7.07.16

“Lea®n is geen hocus pocus. Het is gewoon een nieuwe aanpak”, zegt projectleider Vincent Van Den Bosch als we hem om uitleg vragen over de nieuwe werkmethode die Haex op de werf van het project Berleau in Beringen uitprobeert.

 Overal aan de muur van het lokaal hangen plannen met post-its erop in verschillende kleuren en met de hand geschreven aantekeningen. “Het komt erop neer dat we het uit te voeren werk zo klein mogelijk maken – we delen het op in ‘batches’, stukjes. Alle klussen in dat stukje krijgen een voor de hele werf uniek nummer:  zo kan er heel concreet en zonder misverstanden gecommuniceerd worden wat er moet gebeuren… Elke dag wordt samen met de ploegbazen bekeken wat uitgevoerd is, en wat de volgende dag kan uitgevoerd worden”.

Een voorbeeldje van de winst die deze werkwijze oplevert. Vroeger werd de vloerplaat voor een volgende verdieping gestort in één geheel, over de hele oppervlakte. Nu we de werf opdelen in kleine modules – stukken van een verdieping - is het mogelijk de vloerplaat van een stuk te storten en daar al aan de volgende verdieping te beginnen terwijl sommige modules nog niet onder de breedvloerplaten zitten.  Voor een werf als Berleau levert dat een tijdswinst van ongeveer 1 week per verdieping op.

Het  is niet de bedoeling de mensen harder te laten werken, wel efficiënter en met meer overleg. De sleutel van het concept is dat de ploegbaas zelf de planning uitzet en dat de mannen van de werf erbij zijn. Zo is er meer communicatie met de mensen die voor hen werken en met wie na hen komt. 


Nieuws Archief