Renovatie Pollismolen Bree

Opdrachtgever
Stad Bree
Architecten
architekt’n buro
Beschrijving
De Pollismolen in Bree werd volledig gerenoveerd met het oog op de uitbating van een restaurant.