Standard

DESIGN VOOR NICHES

Haex oriënteert zich naar doelgroepen en bouwt expertise om een optimaal comfortniveau te leveren.

Plug And Play

WERKEN MET BOUWTEAMS

Bezint eer ge begint! Door alle partijen, van bij aanvang, op één lijn te brengen, sparen we tijd en middelen.

For just 4 euro

budget is één woord

Haex kan er prat op gaan dat ze er steeds in slagen budgetafwijkingen tot een minimum te beperken.

The Stories

DESIGN & BUILD & MEER

Naast dienstverlening kan ook Haex je partner zijn bij voorfinanciering. Noodzakelijk bij werken voor overheden en als een snellere oplevering vereist is.